Generalforsamlingen 2020 i Foreningen Fjeldgutten

Generalforsamlig i Foreningen Fjeldgutten

Onsdag 4. mars ble årets generalforsamlig i FF avholdt i Huset.

Årsberetninger og regnskap ble tradisjonen tro gjennomgått og godkjent, før valg av styresammensetning og verv ble gjennomført.
Jostein Sørensen viste til slutt frem en prøvebok med et par kapitler av histiorieboken, som er planlagt å ferdigstilles i løpet av året.
Prøveboken er laget i samme format og utførelse som boken vil få, og den er tiltenkt å skulle fremvises til potensielle sponsorer.
Det var bare å konstatere at bokens kvalitetsnivå er på aller høyeste nivå, både når det gjelder innhold og boken i seg selv. Vi må innrømme at vi nesten ikke klarer å vente til utgivelsesdagen er her.

Nytt styre og og andre verv ble innvalgt i henhold til vaklgkomiteens innstillinger.
Oversikten finner du her