Ny tildeling av "Fjeldets Sønner"

Under en høytidlighet på bataljonens stiftelsesdag 22. mai ble Roar Danielsen tildelt ordenen “Fjeldets Sønner” kl. II av sjefen for sitt lange og solide arbeid for Fjeldets Bataljon.
Gjennom flere år har Roar på eget initativ vervet mange nye gutter til bataljonen i miljøet på og omkring Fridalen skole, der han til daglig arbeider som vaktmester.  Som gammel trommeslager har han også ukentlig drevet slagertrening om ettermiddagen for interesserte gutter og lært mange gutter opp i buekorpsslåingens finesser.
Blant andre er årets tamburmajor i Fjeldets vervet og opplært av Roar. Roar er alltid å finne blandt gamlekarslagerne på de store dager, og ellers på Pitterhaugen når bataljonen ekserserer.
Vi gratulerer Roar med ordenstildelingen, som i høyeste grad er velfortjent!