Resultat offisersvalget

Valg av offiserer skulle egentlig vært avholdt i høst, men pga Corona’en var det vanskelig å få til en samling av guttene.  Først søndag 7. februar kunne valget avholdes – akkurat i tide før Bergen igjen stengte ned kl. 18.00 den dagen.  Valget ble holdt i Huset, og Damegarden stilte med nybakte boller til alle.
Resultatet av valget ble:
1. kompanisjef:    Emil Ask
2. kompanisjef:    Celly Greve
Fanebærer:            Lars Hervig
2. løytnant:            William Wollertsen
4. løytnant:            Adam Abuhasim
Tamburmajor:        Martin Berland
1. faneoffiser:        William Eide
 
Resten av faneoffiserene vil bli valgt senere, likeledes underoffiserer, bortsett fra 1. slager som ble Sigurd Solli Vetås. 
Valget ble ledet av sjef Henrik Padøy, som har valgt Pharza Torkzad til sin adjutant.
Siden skytekonkurransen ikke ble avholdt på landturen i fjor, ble det denne dag også avholdt skytekonkurranse.  Her vant sjefen i klassen for offiserer og Julian Sørhus Myklebust i klassen for soldater.
 
Det nye Rådet konstituerte seg på første rådsmøte 17. februar:
  • Kasserer og sekretær:    Emil Ask
  • Materialforvaltere:        Lars Hervig og Martin Berland
  • Revisorer:                        William Eide og Lars Hervig
  • Idrettsoffiser:                Emil Ask
  • Medieoffiserer:            Celly Greve, Emil Ask og Adam Abuhashim