Sesongavslutningen

Sesongavslutningen

Søndag 6. juni ble det avholdt sesongavslutning i strålende solskinn. 
Gamlekarene marsjerte fra Tevannhollet og møtte bataljonen på Pitterhaugen, før det ble tatt en stor runde i strøket.

Tilbake på Pitterhaugen var det, tradisjonen tro, utdeling av ordener og pokaler, overlevering av blomsterbuketter og takketale til sjef Henrik Padøy ved 1. kompanisjef Emil Ask, som også overrakte en plakett fra bataljonen til sjefen som takk for hans innsats for bataljonen. Dette fordi han allerede fikk sitt Sjefsorden i fjor.

Jostein Sørensen talte til bataljonen på vegne av Foreningen Fjeldgutten, og sjefen holdt sin takketale før overrekkelse av sjefssabelen til 1. kompanisjefen, som deretter ledet bataljonen ned til Nedre Fjeldsmug for å tre av for siste gang i år.

Orden klasse II ble utdelt til Emil Ask, Julian Sørhus Myklebust, Torbjørn Sørhus Myklebust, Victor Mørk og Parsa Torksad.
Orden klasse I ble utdelt til Emil Ask og William Eide.

Eldre Fjeldgutters Pokal til offiser for god innsats: 1. kompanisjef Emil Ask
Vandrepokal til Helge Erichsens Minne til beste soldat i eksersis, disiplin og fremmøte: Aleksander Alden
Wesselengens Batajons Pokal til beste trommeslager: Sigurd Solli Vetaas
Vandrepokal til Petter Sedals Minne til beste nybegynner: Steinvar Gradolf
Foreningen Fjeldguttens Pokal til ivrigste underoffiser: 1. slager Sigurd Solli Vetaas.
Fjeldets Bataljons Vandremedalje i skyting:  
Yngste klasse: Soldat Filip Alden
Eldste klasse: 1. troppsjef Julian Sørhus Myklebust
Offisersklasse: 1. faneoffiser William Eide
Rådet 2007s Pokal til beste pelotong i tautrekking: 1. kompani v/ 1. kompanisjef Emil Ask
Vandrepokal til Tommy Andersens Minne til beste fri-idrettsgutt: Stenvar Matthias Gradolf

Følgende fikk overlevert blomsterbukett for sin innsats for bataljonen: Anita Berland og Monica Ask, begge fra bataljonens dameforening, og fra Foreningen Fjeldgutten; Jostein Sørensen, Trond Asle Alden, Gjermund Alden, Willy Padøy, Roar Danielsen og Arne Opheim.

Foto av ordensutdelinger, pokalvinnere og blomsteroverrekkelser er lagt ut i fotoalbumet her på nettsiden.

Fredag 11. juni drar bataljonen på landtur til Kvalvågnes, men vil da reise i sivil.