Resultat offisersvalg for sesongen 2022

Resultat offisersvalg for sesongen 2022
Valg på offiserer for sesongen 2022 ble foretatt søndag 3. oktober i fint høstvær på Pitterhaugen.
Valget ble greit ledet av nyvalgt sjef Marius Solberg, som også presenterte kandidatene for guttene.
Resultatet av valget ble:
 • 1. kompanisjef Emil Ask
 • 2. kompanisjef Celly Greve
 • Fanebærer William Eide
 • 2. løytnant Matheo Fleime Bless
 • 4. løytnant velges senere
 • Adjutant velges av sjefen senere
 • Tamburmajor Martin Grundal Berland
 • 1. faneoffiser Lars Hervig
 • 2. faneoffiser Parsa Torkzad
 • 3. faneoffiser velges senere
 • 4. faneoffiser valges senere.
Alle de nye offiserene fikk i tur og orden et trefoldig hurra.  Sjefen gratulerte de nye offiserene og takket for fremmøtet og et godt og greit valg.  Underoffiserene velges av det nye Rådet på første rådsmøte.
Etter valget vanket det pizza og brus på guttene i Huset.