Første marsjdag

Første marsjdag

Søndag 13.mars stilte bataljonen på linje for første gang i år.
Til sammen 16 gutter var femmøtt, noe som var det samme som første marsjdag de to foregående år.
Sjefen kunne fortelle at en del gutter på forhånd hadde meldt fra at de ikke kunne komme denne dagen.
Vi fikk også vite at offiserene vil fortsette med verving fremover.
Det  ble marsjert en runde i strøket, og til slutt vanket det kaker på guttene i Huset.