Minneord om Harald Juuhl

Minneord om Harald Juuhl

Det var trist å motta budskap om Harald Juuhls bortgang nå rett før jul. Harald som ble 81 år sovnet stille inn på Arna Helseheim 18. desember 2022.

Vi som kjente Harald godt og som fikk anledning til å oppleve hans kapasiteter, engasjement og gjennomføringsevner, har sterke og gode minner om alt Harald klarte å få til, til stor glede for både aktive fjeldgutter, og ikke minst for oss gamlekarer.

Våre tanker går i disse dager til hans kjære Marta, deres barn og barnebarn.

Harald Juuhl begynte i Fjeldets Bataljon i 1950, og gikk gradene helt til han så ung som 17 år ble valgt til bataljonssjef for 1959-sesongen.

Harald har som gamlekar ikke vært den som hadde mange formelle verv i Foreningen Fjeldgutten. Men han var alltid en mann å stole på når Fjeldets hadde prosjekter og jubileer å feire. Og her kom Harald helt til sin rett.

Da Fjeldets Bataljon i begynnelsen av 2000-tallet begynte å se fram mot 150-årsjubilieet i 2007, kom Harald Juuhl sterkt på banen med store ambisjoner for korpset og miljøet rundt Fjeldets Bataljon. Han ønsket at fjeldguttene skulle få en storstilt 150-årsfeiring, på et nivå vi sjelden opplever i buekorpssammenheng. Harald presenterte sine forslag for guttene og gamlekarene i en flammende tale på Fjeldguttens generalforsamling og på Jubileumskomiteens møter. I tillegg til tradisjonell jubileumsfeiring i Bergen ønsket Harald å få Fjeldets Bataljon ut i Europa, og samarbeide med ungdomsorganisasjoner i EU.
Siden Harald i flere år hadde jobbet i Danmark, og hadde et nettverk der, opprettet han kontakt med Avantgarden i Næstved og Tivoligarden i Tivoli i København.

For en organisasjon som i stor grad baserer sin økonomi på loddsalg, dugnader og kontingenter, kom spørsmålet om hvordan man skulle finansiere et slikt storstilt jubileum.

Vi skjønte fort at dette ville koste minst en million kroner. Med krum nakke satte Harald i gang, og midler ble skaffet gjennom BUFDIRs «Ung i Europa» prosjekt, samt norske og danske firma, og Bergen kommune.

Harald Juuhls innsats i disse årene resulterte i store opplevelser for fjeldgutter i alle aldre:
-Samarbeidet med Avantgarden gjennom besøk hos dem i Danmark i 2007
-Avantgardens gjenbesøk for her i Bergen i 2008
-Fjeldets Bataljon opptrer på scenen i Tivoli i København
-Tivoligardens besøk i Bergen 17. mai 2007, med opptreden på Brann stadion 16. mai
-Tivoligarden og Fjeldets Bataljon først i Flaggtoget 17. mai
-Samarbeidet med I.L Norrøna og bruken av Norrønahallen
-Dugnadsarbeidet vi har gjort for Norrøna som har vært hovedinntekten til foreningen i 15 år
-Turer til Norrønas hytte på Reimegrend
-Fjeldets Bataljons mange espaljé oppdrag for Norges Håndballforbund

For dette og mere til ble Harald tildelt Fjeldets Bataljons Sønner kl 2 på jubileumsdagen 22. mai 2007.

Harald Juuhl var alltid den første til å sette seg på talerlisten når fjeldgutter var samlet. For en mann som har mye på hjertet, kunne det hende han brukte mer enn sin tilmålte taletid for å få formidlet sine tanker, ambisjoner ønsker om fremgang og gode opplevelser for alle tilknyttet Fjeldets Bataljon. Et Fjeldets Bataljon som stod Haralds hjerte veldig nært.

For oss andre som har vært så heldige å få oppleve Haralds energi, hans ektefølte kjærlighet til vårt korps, og vår reise sammen, spesielt i forbindelse med 150-årsjubileet, vil Haralds bortgang være et stort savn.

Hvil i fred, kamerat og sønn av Fjeldets, og tusen takk for turen.

Hilsen kamerater i Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten