In memoriam - Roar Danielsen

In memoriam - Roar Danielsen

Medlem i Foreningen Fjeldgutten, Roar Danielsen, døde 13. oktober, bare 52 år gammel.

Helt til det siste, var han en stor støttespiller for bataljonen, frem til han måtte gi tapt for kreftsykdom.

Gjennom mange år har han på egenhånd bidratt med å verve en lang rekke soldater. Han har også lært mange av soldatene å tromme, og således skaffet slagere til korpset. Dette er noe han drev på med så sent som for bare noen uker siden.

Roar har alltid hatt et sterkt og bankende hjerte for bataljonen, og han har vært utrettelig og uselvisk i sitt arbeid for den. Det kan trygt sies at uten hans innsats, kunne bataljonens eksistens vært i fare ved flere anledninger.

Roar begynte som soldat i 1980, og oppnådde bataljonens orden klasse II i 1984. Ifølge ham selv var årene som aktiv i bataljonen både verdifulle og minnerike.

Han har også deltatt som gamlekarslager ved store dager for bataljonen, og likeledes har han vært aktivt med i Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten sine arrangementer.

I 2020 ble Roar tildelt ordenen Fjeldets Sønner klasse II for sitt lange og solide arbeid for bataljonen.

Vi uttrykker vår takknemlighet for Roar sin innsats for Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten, og lyser fred over hans minne!

Red.