Foto fra Fjeldsiden 1865

Foto fra Fjeldsiden 1865

Dette gamle bildet er ett av de eldste vi kjenner til fra Fjeldet. Det er tatt sommeren 1865 av fotograf K. Knudsen, og er fullt av mange spennende detaljer. To velkjente landemerker gjør det lett å orientere seg; nemlig Domkirken og Korskirken. Blandt konglomeratet av små og store trehus rager kirketårnene dominerende opp i bybildet.  I forgrunnen ser vi litt av kjøkkenhagen til bakermester Hans Kleinow Martens, som var anlagt i terasser oppover mot Bleken.

På den såkalte Rakkerhaugen (Nygårdshøyden) ser vi at bygningen til Bergens Museum er under oppførelse. Den ble innviet i 1866. Til venstre for museumsbygningen ser vil "Nyegaards Allèens løvkronede Buer" - som det så vakkert heter i Bergenssangen. Nedenfor allèen forteller rekkene med hesjer om storstilt gårdsdrift på gårdene Ny-Lungegaard (Nygård), Midtun, Lindenberg og Nordre Hougen. På denne tiden var Nygård langt på landet, og ble først i 1877 innlemmet i Bergen by.