En storhending for 80 år siden

En storhending for 80 år siden

Fjeldets Bataljon er et syn for øyet.  Enkle, stilige og ensartede uniformer – uten overflødig stas og fjas.  Sånn er vi vant til å se bataljonen vår i dag, men i riktig gamle dager var det ikke slik. 


Som i Søndagskorps flest for 100 år siden var også guttene i Fjeldets ganske så ubemidlede.  Derfor ble det gjerne så som så med uniformseffekter.  Ja, selv den tradisjonelle skottehuen var det bare de færreste som hadde råd til å anskaffe seg. 

Det ble vel helst offiserene og de eldre guttene som var i jobb som hadde råd til slik ”luksus.”  Alle de andre måtte pent bruke det hodeplagget de gjerne brukte til daglig, men for anledningen dandert med rødt-hvitt-grønt bånd.  På gamle fotografier kan vi derfor se bataljonen med et assortert utvalg av hodeplagg – alt fra kasjetthuer og kalotter til sixpence og bløte hatter(!).  Slik var det i alle Søndagskorps.  Kontrasten til velstanden i Lørdagskorpsene var slående.  Her var alle ensartet uniformert, og skottehue hadde alle.

På slutten av 1920-tallet skjedde det en gradvis endring.  Også Søndagskorpsene strebet etter stil og eleganse, men så var det pengene, da……

Etter at gamlekarene hadde stiftet Foreningen Fjeldgutten i 1928, var ett av de første store målene å anskaffe skottehuer til alle guttene i bataljonen.  Det skulle bli et kjempeløft for den unge foreningen, men den klarte det!  Spesialbestilt fra Skottland (!) gjennom det velrenommerte firmaet C. Brandt på Torvalmenningen ble skottehuene overlevert bataljonen i begynnelsen av sesongen 1929. 

For første gang kunne samtlige – fra yngste soldat til eldste offiser – stille med samme hodeplagg!  Kr. 4,50 kostet huene pr. stk.
I forbindelse med overleveringen ble det utdelt et sirkulære til guttenes foreldre, og dette 80 år gamle høytidelige dokumentet vises her i faksimile.