Spillekontrakt

Spillekontrakt

Siden 1890-årene har buekorpsene alltid hatt musikalsk assistanse på de store dagene. Tradisjonelt var det på (felles-)utmarsjen, stiftelsesdagen og på landtursdagen at korpsene hadde leiet inn et musikkorps.


Men det var mange buekorps om ”beinet”, og ikke alle musikkorps ville spille for buekorpsene heller, så derfor var det viktig å sikre seg et musikkorps tidligst mulig i sesongen gjennom en forpliktende kontrakt. Ofte hendte det imidlertid at både utmarsj og landtur måtte forskyves fordi det ikke var ledig musikkorps å oppdrive.


Så viktig var det å ha musikk på disse dagene. Denne gang presenteres en slik kontrakt fra 1928, mellom Fjeldets Bataljon og Lungegaardens Ungdomskorps. For den nette sum av kr. 185,- forplikter ungdomskorpset seg til å spille 15. april (utmarsjen) og 20. mai (landturen).

Kontrakten er undertegnet av bataljonens sjef Alf Rognaldsen og 1. kompanisjef Audun Grindheim. For Lungegaardens Ungdomskorps er det Ewald Nord og G. Haugland som undertegner.