Landtur i gamle dager

Landtur i gamle dager

Juni var – og er – den store landtursmåneden, men i motsetning til i dag hvor landturene gjerne går over flere dager til fjerntliggende steder, var det frem til 1950-tallet kun dagsturer som gjaldt.

Men det kunne jammen være utfordrende nok for Rådet.  Det var mange praktiske ting som måtte ordnes; landturssted bestemmes, avtale om leie av hus (ofte et ungdomshus) inngåes, båt og musikkorps bestilles, sanghefter trykkes – og ikke minst måtte både aktive og gamlekarer underrettes om landturen gjennom store plakater som ble hengt opp rundt om i strøket.  For her gjaldt det om at flest mulig ble med.  Hele økonomien stod og falt med et godt fremmøte.

 Fjeldets Bataljons arkiv inneholder mange godbiter som relaterer seg til landturene gjennom årene, det være seg landtursplakater, sanghefter, kontrakter og annen korrespondanse. Denne gang presenterer vi et ganske så tidstypisk brev ifm leie av ungdomshuset i Strusshavn til landturen i 1930.  Brevet er stilet til Johan Wang, som var bataljonens sjef det året.  Siden det kanskje kan være litt vanskelig å tyde håndskriften, gjengies teksten her:

 

Hr. J. Wang!

Som svar på Dykkar vyrde brev av 24/4 d.å. skal eg her med få gjera Dykk kjend med dette:

På styremøte i ungdomslaget vårt vart me samde um at Fjeldets Bataljon skulde få leiga ungdomshuset 1. juni 1930.  Betingelsarne er at de ikkje hev rusdrykk med, ikkje gjer nokon skade korkje for ungdomslaget eller for naboarne.

Dersom nokon av dei de hev med, eller korpset sine eigne, skulde koma til å gjera nokon skade pliktar De å betala dette.

Særleg må me beda Dykk sjå etter at ikkje nokon går inn på bøen og trakkar i graset for nokon.  Leikeeins vil me beda Dykk fara so stilt som mogeleg forbi husi um morgonen når De kjem.

Det er i det heile god tiltru frå i fjor som gjer at me vågar å leiga Dykk huset.  For dei andre buekorpsi som hev vore her hev gjort seg upopulære her.

Husleiga er kr. 60,oo.

Med vyrdnad, og velkomen den 1/6-1930

Ungdomslaget ”NORRØNA”

25. APR. 1930

STRUSSHAMN

 

J. Andal