Julemøtet 2018

Julemøtet i Foreningen Fjeldgutten
Det etter hvert så tradisjonsrike julemøtet, eller julemiddagen, i Foreningen Fjeldgutten gikk av stabelen i Huset fredag 16. november.  Foreningens formann Christer Mæhlum kunne ønske velkommen et 30-talls fjeldgutter av alle årganger, i tillegg til sjef og kompanisjefer fra bataljonen.  På menyen stod – også tradisjonen tro – pinnekjøtt med tilbehør og riskrem, ypperlig tilberedt av Joacim og Heidi. Det er alltid hyggelig å se nye ansikter på disse tilstelningene, og det var det også i år.  Ekstra hyggelig er det at også utenbysboende fjeldgutter tar turen til Bergen i anledning julemiddagen.

Som seg hør og bør var det både sanger og taler ved bordet, og ekstra lykke gjorde det at vårt trofaste og ivrige medlem Bjørn Holthe fikk overrakt en tinnsoldat i form av en fanebærer i Kronstad Bataljons uniform og med Kronstads fane.  Som kjent er jo ikke Bjørn fjeldgutt, men har sin buekorpskarriere i for lengst nedlagte Kronstad Bataljon.  Kjennskap og vennskap med fjeldgutter har imidlertid plantet han godt inn i vårt miljø.  Knut Arne overrakte tinnsoldaten ledsaget av en god tale. En rørt Bjørn Holthe takket, både for tinnsoldaten og for at han er blitt så godt tatt i mot og inkludert i buekorpsmiljøet vårt.  Arne Opheim takket for maten, med spesiell adresse til Joacim Ulvedal og hans samboer Heidi.
Som tradisjonen har vært, var det i år også filmpremiere – denne gang av filmen fra 160 årsjubileet i 2017 – selvsagt til livlige kommentarer.
Senere var det kaffe avec, buekorpsprat og god stemning til henimot midnatt.
Vel blåst!
Du finner foto fra julemøtet i fotoalbumet under hovedmenyen. Alle bildene er tatt av Jan Einar Jacobsen.