Ny faneløve

Som sikkert mange kjenner til, har faneløvene våre i lengre tid vært i svært dårlig forfatning.

Enten mangler de øks eller hale, eller så mangler de begge deler. 
Løven som tilhører fanen bataljonen benytter i dag, er dessverre gått helt i stykker.

De eldste løvene er skåret ut i tre, mens de nyere er blitt støpt etter modell fra en av treløvene.
Dessverre gikk støpeformen tapt for en del år siden, men selv da vi hadde den intakt, fant vi ingen som lenger kunne kunne gjøre støpejobben.

Fjeldets arkivkomite påtok seg oppdraget med å skaffe nye faneløver til veie, og etter mange år med saken på agendaen, har det nå altså endelig lykkes oss å få laget den første nye løven.

Vi hadde opprinnelig en avtale med et firma som skulle scanne den beste av løvene vi har, og 3D printe nye løver, men det viste seg at denne bedriften ikke hadde godt nok utstyr til å få gjort jobben.

Så var vi så heldige at vi fikk kontakt med Bent Linde, som påtok seg å hjelpe oss med både scanning og 3D printing. Ikke nok med det; han har også vært så vennlig å lage den første faneløven helt vederlagsfritt! Vi retter derfor en stor takk til Bent for denne flotte gesten han har vist oss.

Etter hvert vil vi også bestille flere løver fra ham, slik at vi kan få erstattet de øvrige ødelagte løvene som tilhører eldre faner.