Offisersvalget

Offisersvalget

Valget for sesongen 2023 ble avholdt på Pitterhaugen tirsdag 18. november, i strålende høstsol.  Valget ble ledet av nyvalgt sjef Celly Greve, som ønsket alle vel møtt til denne viktige handling.  Valget ble gjennomført raskt og greit, og offiserskandidatene ble i tur og orden kalt frem for front og presentert for guttene.  Resultatet av guttenes valg ble:

 
1. kompanisjef: Emil Ask
2. kompanisjef: Martin G. Berland
Fanebærer: William Eide
2. løytnant: Julian S. Myklebust
4. løytnant: (velges senere)
Tamburmajor: (velges senere)
1. faneoffiser: Lars Hervig
2. faneoffiser: Christoffer Bertelsen
3. faneoffiser: (velges senere)
4. faneoffiser: (velges senere).
 
Til slutt kunngjorde sjefen at han har valgt Matheo F. Bless til sin adjutant for 2023.
Underoffiserene velges av det nye Rådet.
 
Etter valget var det samling i Huset, der Emil og Lars hadde lagt til rette for en spennende skattejakt med kule “skatter” som guttene måtte lete seg frem til ved hjelp av skattekart og rebuser.
Det ble en fin ettermiddag i Fjeldet, og ekstra hyggelig var det å se at flere av guttene hadde tatt med seg kompiser som har lyst til å begynne i bataljonen.