VI TRENGER DIN HJELP!

VI TRENGER DIN HJELP!

HAR DU NOEN GODE IDEER?

 

Bataljonen trenger nå å skaffe mange nye soldater så raskt som mulig. Medlemstallet er nå såpass lavt at det er grunn til å ta et ekstra tak når det gjelder rekruttering. Vi trenger å vokse så mye som mulig allerde foran kommende sesong. Skal vi kunne lykkes med dette, trenger vi å gå nye veier. Derfor inviteres alle som leser denne artikkelen til en idedugnad.


Gamlekarer og aktive har nylig hatt et møte i denne forbindelsen. Men det kan hende at det er nettopp du som har den virkelig gode ideen som vil gjøre den store forskjellen. Når vi nå inviterer til idedugnad, vil vi gjerne ha både ville og merkverdige forslag. Men vi ønsker også velkommen alle gode råd og tips når det gjelder detaljene, og som også kan være vel så viktige å fange opp.                                        

Du skal vite at vi behandler alle innkomne forslag med diskresjon. Hvis du ikke ønsker at andre får vite at det er du som har kommet med forslaget, så blir det mellom deg og den du kontakter. Derfor har vi ført opp flere kontaktpersoner, slik at du kan ha dialog med den du selv ønsker. Men det viktigste er at du gir oss din gode ide, enten du er en som tilfeldig har besøkt siden vår, er foresatt, akiv, gamlekar, eller er interessert i Fjeldets Bataljon og buekorps generelt.  På denne måten kan du bidra til at bataljonen vår blir stor og levedyktig i årene som kommer.

Her kan du klikke for å se personene du kan kontakte.