Takk for all hjelp!

 
Gruppeutvekslingen mellom Fjeldets Bataljon og Avantgarden er over for denne gang. 8 dager med stort sett knall sommervær, bading, turer, oppvisninger og samvær mellom ungdommer fra Norge og Danmark utgjorde et høydepunkt i sesongen 2008. Opplevelsene og inntrykkene er mange, og jeg håper at alle deltakerne og lederne har fått fordøyet alt, og kan se med glede tilbake på det store de har vært med på!

Har selv hatt gleden av å være med noen dager på arrangementet, og så at god planlegging og solid innsats av buekorpsgutter og ledere gjorde at gruppeutvekslingen ble en suksess. Derfor er det på sin plass å takke for en flott uke og for innsatsen til alle som var med å bidra. Spesiell takk til prosjektleder Harald Juuhl og de andre i prosjektgruppen, Christer L. Olsen, Frode Mæhlum og Chris Erik Ilebekk. Uten Haralds innsats hadde gruppeutvekslingen vært vanskelig å gjennomføre. De aktive Fjeldguttene skal ha en stor takk for måten de gjennomførte utvekslingen og måten de tok i mot våre danske gjester. Videre må Åsane Folkehøgskule nevnes og takkes for å ha lagt forholdene utmerket til rette for oss på Hylkje. 

Det var flere foreldre med og bidro utenom prosjektgruppen, og vil spesielt få takke Arid Madsen, Svend Roald Bjerga, Jojo, og John Hansen for deres tilstedeværelse og innsats. Også Willy Padøy, Arne Opheim og Stein Erik Mæhlum takkes for deres innsats.

Til slutt takk til alle som har bidratt til at Fjeldets Bataljon har hatt mulighet til å gjennomføre et så stort arrangement: Tom Farsund (turistsjefen i Sunnfjord), Bergen kommune, Toro, Kavli, Gjensidige, Bama, Baker Brun, Fløybanen og ikke minst Bjarne Rieber og BUFDIR.