Ny sjef er valgt

Årets 1. kompanisjef, Daniel Castell, er valgt til sjef for kommende sesong.
Han har satt seg som mål at korpset skal få få flere gutter under fanen, og ellers fortsette med høyt aktivitetsnivå og ha det gøy.

Vi ønsker ham lykke til, og håper at han og det nye rådet vil nå målsettingene.