Pokal og premievinnere sesongen 2009

Utdeling av pokaler og skytemedaljer på avslutningsdagen 10. juni:

Beste nybegynner:                Snorre Høie Hausberg
Beste soldat i FB:                  Henrik Larson
Beste idrettsgutt:             
     Snorre Høie Hausberg
Beste verver:                  
       Stian Erichsen Antonsen
Beste slager:                 
        Ikke delt ut
Ivrigste underoffiser:         
       Ikke delt ut
Offiser for god innsats:          
Simen Kjelby
Beste pelotong i idrett:
           3. pelotong
Beste pelotong i fotball:          
1. pelotong
Beste pelotong i tautrekking:   1. pelotong
Beste pelotong i eksersis,
disiplin og fremmøte:              
3. pelotong
Skytemedalje yngste klasse: 
Martin Erichsen Ferstad
Skytemedalje eldste klasse:  
Henrik Larson
Skytemadalje offisersklasse:  
Simen Kjelby