OPPUSSING I KRYBBESMUGET

Oppussingen av Huset er nå i full sving, bare noen uker etter at vi fikk den fine meldingen om at vi får beholde lokalene. Det er mye som skal gjøres i tiden fremover. Vedlikehold og oppussing har forståelig nok stått på vent, all den tid det har vært uvisst om vi fikk beholde Huset eller ikke. Men når ventetiden nå er over, har vi endelig kunnet gå i gang med dette arbeidet.

Hådverkerne som er i sving, er de yngre gamlekarene Christer Mæhlum, Daniel Castell, Christer Bjerga og Trond Lid. Flott initiativ gutter! Og kanskje kommer det flere etter hvert? Dersom du skulle ønske å være med og hjelpe til med for eksempel malerarbeid eller lignende, er det bare å ta kontakt med Arild Madsen på telefon 95116263.

I første omgang settes det inn nytt kjøkken. Eller rettere sagt; vi har fått kjøpe et nyere brukt kjøkken til en rimelig pris. Samtidig er døren mellom kjøkkenet og garderoben tettet igjen for å få bedre utnyttelse av veggplassen. Når dette er gjort, er det meningen at noe skal gjøres med hovedinngangen for å få bort problemet med at det trekker fra døren.

Under rivearbeidet på kjøkkene, ble det avdekket at en vertikal hovedbjelke har bøyd seg. For å rette på dette kreves et større inngrep. Og vi vil tro at huseier, Bergen kommune, vil påta seg dette utbedringsarbeidet.

Vi gleder oss til å se resultatene etter hvert som arbeidet skrider fremover.