In memoriam - Jan Leon LarsenÆresmedlem i Foreningen Fjeldgutten, Jan Leon Larsen, døde 20. september, 84 år gammel. Som fjeldgutt har han alltid markert seg i fjellamiljøet. Helt frem til sykdommen tok overhånd deltok han på foreningen og korpsets arrangementer. Jan Leon kom fra en familie som alle deltok og bidro til det beste for Fjeldets Bataljon. Han var sjef i Fjeldets Bataljon i 1948.Jan Leon var den selvskrevne sjef for gamlekarene når vi marsjerte på stiftelsesdagen og andre arrangementer. Når vi var samlet fortalte Jan Leon historier om fjeldgutter og strøket vårt tilbake til 40-tallet og kunne berette om fjeldgutters innsats for fedrelandet under krigen. Til stor interesse for gamlekarer og ikke minst de aktive buekorpsguttene. I diskusjoner i Huset var Jan Leon, til tross for at han var den eldste i forsamlingen, en av de fjeldgutter som støttet og sågar foreslo nye tanker og ideer for de aktive. Han var også aktiv i arbeidet med at buekorpsguttene skulle få sitt eget lokale i Krybbesmauet.

For sin innsats for Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten ble Jan Leon Larsen utnevnt til æresmedlem på Foreningen Fjeldguttens generalforsamlingen i 2007. På grunn av sykdommen ble Jan Leon dessverre sjeldnere å se på Pitterhaugen og i Krybbesmauet de siste årene, men møtte opp ved flere anledninger eskortert av barnebarnet, fjeldgutten og tidligere fanebærer i bataljonen, Are Nilsen.

Jeg vil på vegne av alle fjeldgutter uttrykke vår takknemlighet for innsatsen Jan Leon i alle disse årene gjorde for Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten.
Takk for alt, Jan Leon! Vi lyser fred over ditt minne!

Frode Mæhlum, formann Foreningen Fjeldgutten.

Les også intervju fra 2008 med Jan Leon Larsen