LEDEROPPLÆRING FOR OFFISERENE
Fredag 25. februar ble første del av lederopplæring for rådsmedlemmene gjennomført. Til å lede kurset, har vi vært så heldige å få tidligere tamburmajor Kjell Jacobsen.

Vi som kjenner ham fra tiden han gikk i korpset, vet at guttene er i de beste hender.

Kjell har lang erfaring innen slik undervisning, både fra sitt arbeid i Bergen Brannvesen og som instruktør i Nordnes Karate Klubb. Denne første seansen varte i to og en halv time, og vi har forstått det slik at offiserene var både lydhøre og engasjerte.

Vi føler oss trygg på at dette på mange måter vil styrke Fjeldets Bataljon, og vil være til nytte og glede for alle som på en eller annen måte er tilknyttet korpset.