NY TAMBURSTAV OG NYE UNIFORMER

Ved feiringen av stiftelsesdagen 21. mai fikk bataljonen en ny tamburstav. Den var en gave fra Foreningen Fjeldgutten, og den ble overrakt ved Jostein Sørensen. Den gamle, som ble gitt av Andreas Tollaksen - sjef i 1921, var blitt helt utslitt, og skal nå restaureres før den blir arkivgjenstand. I likhet med den gamle tamburstaven, er den nye utsmykket med en løve på toppen. Gamlekarene Dwayne Fairchild og Jostein Sørensen har vært primus motor for å skaffe til veie den nye tamburstaven.

Fra en av gamlekarene har korpset i år også fått i gave over nitti nye uniformsjakker og hele 50 nye skottehuer.

Representanter fra alliansekopsene Skutevikens og Wesselengens var også blant gratulantene på stiftelsesdagen.