NORRØNAS JULEAVSLUTNING

{hidefa}Den 16. desember hadde Norrønas mosjonsparti juleavslutning i Huset.F.Bs sjef av 1959 Harald Juuhl sier velkommen til F.B. sine lokaler i Krybbesmuget 5.

 

 
Harald Juuhl holder åpningstalen ved ved mosjonspartiets juleavslutning. Det var 18 deltakere.
Han forteller om F.B. sin historie og historien til huset og overtakelse av dette.

 

Mosjonspartiet etter en trening i Norrønahallen. Norrønas formann og leder for mosjonspartiet
Tor Linde nederst til høyre. Han var forøvrig offiser i Nordnæs Bataillon i 1958 årene.
Ellers er det flere buekorpsgutter på mosjonspartiet. Det er fleresom har vært medlem av Nordnæs,
og der er medlemmer fra Skansens Bataljon og Sadviken Bataljon.

En spent forsamling før smørbrødene og kaffen blir servert.


Her får mosjonspartiets to eldste medlemmer som fylte 89 år i høst Urban Ringstad og Rangthon Larse overrakt blomster. Rangthon Larsen har blant annet vært medlem av Bergens munnspillorkester, som har flere plateinnspullinger bak seg og ,han har slått på stortrommen i divisjonsmusikken.Harald Juuh avslutterl samlingen med å få hele forsamlingen til å utbringe et Norrønahurra
for Fjeldets Bataljon Hurra - Hurra - Norrøna med takk for lånet av lokalet.