Fjeldets Bataljon + idrettslaget Norrøna = Sant!

{hidefa}Idrettslaget Norrøna ble stiftet 8. september 1889.  Fra idrettslagets historiebok «100 år med idrett og vennskap», som ble utgitt ved 100 års jubileet i 1989, kan jeg sitere følgende: «De fem kameratene møttes på sitt vanlige sted. På bekkelokket på Øvre Korskirkealmenning.»

Det var en heller stille søndag ettermiddag i Bergen, men for disse 16-17 åringene lå det spenning i luften. De skulle stifte sitt eget idrettslag. Å drive med idrett var et særsyn i de dager. Kameratgjengen fra strøket omkring Korskirkealmenning, Lille Øvregate og Skansen var etter flere besøk i Latinskolens gymnastikklokaler blitt bitt av “basillen”. Der holdt Bergens Turnforening til med sine partier, og turn fenget hos ungdommene. Men – de ville ikke drive med turn i den eneste etablerte foreningen i Bergen, de ville begynne for seg selv.

 

 

Oppmuntret av sersjant Nernæs ved Bergen Underoffiserskole kom de de sammen 8. september 1889, og det var ikke vanskelig å bli enige. Der og da ble det stiftet en idrettsklubb. De fem stifterne av denne idrettsklubben var Johannes Dale, August Moldestad, Johan Wilhelmsen, Victor Andersen og Hjalmar Jansen. En sjette kamerat, Thorvald Ellingsen, dukket opp på bekkelokket noen timer senere enn de andre, men da var dagens tema utdebattert og gjennomdrøftet. Han ble derfor aldri regnet som en av stifterne.

Om disse fem også var medlemmer av Fjeldets Bataljon vet jeg ikke med sikkerhet, men blant styremedlemmene i dagens Norrøna regnes det som om det var medlemmer i Fjeldets Bataljon som var med å stifte idrettslaget Norrøna.

Så langt Norrønas opprinnelse, og så gjør jeg et langt hopp fram til dagens tid. Jeg selv begynte i Fjeldets Bataljon i 1949, og jeg begynte i Norrøna i 1955 i håndballgruppen. Fram til i dag så har jeg tatt mange appeller i F.B. samtidig som jeg har scoret utallige mål for Norrøna i håndball. Jeg ble senere offiser i F.B., og etter en tid trener i Norrøna. Det jeg hadde lært av å være offiser i F.B. fikk jeg god bruk for som trener, og spesielt for barn og ungdom.

Det har i den senere tid oppstått et meget godt forhold mellom Norrøna og Fjeldets Bataljon. Fra 2006 har F.B. fått anledning til å ha aktiviteter i høst og vintermånedene. Hver annen lørdag ettermiddag var F.B. å se i Norrønahalen med trening, marsjering, leker og konkurranser. De fikk låne Norrønahallen gratis mot at de vasket hallen og garderobene om lørdagene når de var ferdig med aktivitetene sine. I 2007 kastet turngruppen i Norrøna, som hadde hatt ansvaret for alt renhold i hallen to formiddager pr. uke, inn “håndkledet”. De klarte ikke å få folk til å påta seg dette. Det ble da rettet en henvendelse fra hovedstyret til F.B. og Foreningen Fjeldgutten om de kunne overta denne jobben. Det sa F.B. og F.F. ja til, og siden har de ansvar for vasking hver lørdag og onsdag formiddag.

Ellers har Norrøna og Fjeldets hatt stor glede av å hjelpe hverandre. Her kan nevnes at gamlekarene har stilt med trommeslagere i Norrønas tropp i 17. mai toget både i 2010 og 2011. Under Tivoligardens besøk i Bergen 17. mai 2007 i forbindelse med F.B. sitt 150 års jubileum, ble det servert pizza i Norrønahallens møterom.

F.B. har også brukt Norrønahytten på Reimegrend både vinter og høst. Som en kuriositet har også turgruppen i F.B., som jeg var en av lederne av, overnattet som en av de siste gjestene i gamle Norrønahytten på Langelien på Vidden. Etter det jeg husker, var det følgende fjellagutter som overnattet der; Stein Tusvik, Arne Haldorsen, Jan Erik Sjo samt undertegnede. I tillegg skulle også Harry Takle vært med, men han var akkurat operert og måtte melde forfall. Hytten ble senere brent ned i november 1963, da den var i så dårlig stand at Norrøna ikke lenger kunne ta ansvar for dem som vågde seg inn til overnatting. I stedet ble det bygget en ny Norrønahytte på Reimegrend som F.B. har brukt flere ganger. Denne hytten er nå under restaurering, og det er bygget et nytt tilbygg hvor det er åtte køyer. Dermed er det nå 16 sengeplasser i hytten. Det regnes med at hytten vil bli ferdigstilt i løpet av forsommeren. Norrønahallen ble også tatt i bruk når det danske sambaorkesteret Avantgarden var på besøk i forfjor.

Norrøna er nå kommet i en vanskelig situasjon når det gjelder egen aktivitet i Norrønahallen. Forsvarsbygg har nå nemlig stengt 2. og 3. etasje i Norrønahallen p.g.a. for dårlige rømningsveier, i tilfelle brann. Norrøna er ikke enig med Forsvarsbygg om denne vurderingen, og det foregår derfor en hektisk møteaktivitet mellom Norrøna og Forsvarsbygg for tiden. Dermed står Norrøna uten møtelokaler p.t. men også her kommer F.B./F.F. med en hjelpende hånd til Norrøna. De har allerede avholdt et styremøte i Huset, og avslutningsmøte for mosjonspartiet. Den siste fredag i hver måned har mosjonspartiet tebrødtreff med kaffe etter treningen. På neste treff, som er fredag 24. februar, skal F.B. sin jubileumsfilm fra 150 års jubileet vises. Var det idé for sjefen i F.B. å stille der og fortelle om korpset og om verving? Det er mange bestefedre på mosjonspartiet som kan ha barnebarn i buekorpsalder.

Jeg var sjef i F.B. i 1959, og da var jeg ikke fylt 17 år. Jeg var formann i idrettslaget Norrøna fra 1966-1968. Det sier seg selv at jeg derfor er veldig interessert både i hva som rører seg i Norrøna og i F.B. Det har vært en glede å se bataljonen delta med fanegarde og med hele korpset både på Turnsportens Dag, på Kronstad skole, og Norrønas juleoppvisning i Haukelandshallen. Jeg synes imidlertid at F.B. kunne ha benyttet Norrønahallen mye mer til marsjering. Det må vel være helt ypperlig å stille korpset opp inn til ribbeveggen - den kan jo sammenlignes med muren på Pitterhaugen - og kommandere «med dobbeltteten til venstre høyre om marsj» og så marsjere rundt i hallen. Dermed får korpset trent både på vanlig marsjering og å slå appeller hele 6 ganger på en runde, for ikke å snakke om å trene på kolonnemarsj. Her vil også sideoffiserene få muligheter til å bli opptrent i kommandering og hvordan de skal rettlede guttene.

Jeg vet at Dræggens Buekorps nå bruker Norrønahallen hver lørdag til trening av drilltroppen. Et besøk der for å se hvordan de trener, kan vel også være lærerikt for både sjefen og offiserskorpset. Jeg mener det burde vært organisert slik at når det kom en ny gutt til korpset på fritidsklubben om fredagen eller andre dager, så skulle denne fått utdelt rifle, lue og uniformsjakke, og med beskjed om å stille i Norrønahallen lørdagen etter, for trening med korpset (husk rene joggesko). Da ville en ha kontroll både med uniformering og ferdigheter i eksersis. I tillegg burde F.B. kunne benytte seg av Norrønahytten på Reimegrend både til skileik i vinterferien og badeturer og fjellturer om høsten for å ha det gøy med guttene, og muligens verve flere. Hytten ligger jo der - hva venter dere på F.B?

Så helt på slutten en liten hemmelighet. Oppe i Brekkebotnen i Huldreholnutane hvor der er flere huler inn i fjellet og hvor det finnes flere flotte steiner, var det en ungkar fra Reimegrend som en gang krøp inn. Etter syv dager da han kom ut igjen på Mjølfjellda, var han ganske utslitt. For da hadde han vært igjennom hele sju huldrebryllup. De hulene skulle det vel vært gøy å krype inn i både for å finne fine steiner og kanskje få være med i et eller flere huldrebryllup?

Bedre fram F.B. - det er ikke mange timer igjen til sesongstart.

P.S.
Det var også meningen at offiserene i F.B. skulle få opplæring i minihåndball og dermed også få lære seg ferdigheter som ledere i barneidrett, men dette er foreløpig lagt på is. Denne gangen er det ikke F.B. som svikter, men håndballgruppen i Norrøna som er treg i starten.

Lykke til med sesongen - Måtte det bli mange under fanen i år!

MVH,
HARALD JUUHL