TROMMEGAVE

Bataljonen har mottatt 2 flotte paradetrommer og trommestokker fra Rolf Hanseth, som tidligere har vært formann i Foreningen Fjeldgutten.

Bataljonsrådet retter en hjertelig takk til Rolf for den generøse gaven.