Oppslag i BOB-magasinet

I årets første utgave av BOB Magasinet er det laget en flott artikel om vår egen fanebærer, Henrik Larsson, og hans søster Ingveig Larsson. Hun er samtidig fanebærer i Lungegaardens.

Videre er det også artikler om Buekorpsmuseet og om Buekorpsenes Dag.

Du kan lese disse oppslagene ved å klikke her.