Rådet 2016

Offisersrekken sesongen 2016

Sjef : Henrik J. Larsson
1. Kompanisjef : Mathias Henriksen
2. Kompanisjef : Henrik Padøy
Fanebærer : Patrick Haaskjold Tjensvold
Adjutant : Andreas Solvang
Tamburmajor : Joacim Ulvedal
1. Faneoffiser : Thomas Engelsen
2. Faneoffiser : Sebastian Sunde Berentsen
1. Slager : Dennis Gundersen