Offisersvalg sesongen 2020

OFFISERSVALGET

Torsdag 3. oktober 2019 ble det avholdt offisersvalg for sesongen 2020.  Valget ble holdt i Krybbesmuget og startet klokken 17:00. 

Valget ble ledet av nyvalgt sjef Henrik Padøy, som begynte med å lese opp § 9 i Grunnlov for Fjeldets Bataljon som omhandler offisersvalget.  Mathias Henriksen og Jostein Sørensen fungerte som tellekorps.  Offiserskandidatene ble presentert i tur og orden for guttene. For de fleste stillingene var det flere kandidater.

Følgende offiserer ble valgt (stilling i 2019 i parentes):

      1. kompanisjef: Emil Ask (adjutant)
      2. kompanisjef: Artis Ahmed (2. faneoffiser)

      Fanebærer: Celly Greve (slager)

      2. løytnant: Velges senere
      4. løytnant: Velges senere.

      Tamburmajor: Dennis Gundersen (tamburmajor).

  1. faneoffiser: William Eide (3. faneoffiser).
  2. faneoffiser: Marius Solberg (1. kompanisjef).
  3. faneoffiser: Velges senere.
  4. faneoffiser: Velges senere.

Før offisersvalget hadde sjefen allerede valgt Jonathan Nilsen (4. løytnant)til adjutant.

Underoffiserer blir valgt på første rådsmøte etter valget, sammen med de resterende offisersstillingene.

Etter valget serverte Lill fra Damegarden nystekte boller og saft til alle, og det smakte veldig godt.  Takk til den trofaste Damegarden!

Deretter ble det holdt en uformell skytekonkurranse med luftgevær, noe som var veldig populært.  Det ble konkurrert i tre klasser: Inntil 12 år, over 12 år og offisersklasse.  Vinnerne ble:

  • Inntil 12 år: Alexander Alden (soldat)
  • Over 12 år: Sigurd Vetaas (slager)
  • Offisersklasse: Emil Ask.

Hver av vinnerne fikk en 200g sjokolade som premie.

Det ble en spennende, men hyggelig valgdag, med et interessant resultat.  Vi ønsker det nye Rådet lykke til med forberedelsene til neste års sesong.