Info fra Rådet
 
Rådet melder at det er valgt underoffiserer for sesongen 2020.
Følgende ble valgt:
1. troppsjef: Matheo Fleime Bless
2. troppsjef: Julian Sørhus Myklebust
3. troppsjef: Alkesander Gundersen
4. troppsjef: William Wollertsen
1. slager: Chebe Peason
 
Det er også blitt en mindre endring i offiserskorpset etter valget.  Dennis Gundersen har måttet trekke seg som tamburmajor pga. krevende skolegang.  Han fortsetter imidlertid som menig slager.  Til ny tamburmajor er valgt Martin Berland som var 1. slager i 2019.