Terminliste 2019 - 2020, høst og vår
For første gang har Rådet utarbeidet en terminliste før høsten og vinteren, frem til sesongstart 2020.
Dette for å gi et godt aktivitetstilbud til guttene også utenom den ordinære buekorpssesongen. 
Her er mye å glede seg til.