Koronaviruset

 Kjære Aktive og buekorpsvenner! 
(Oppdatering 2. april)

Vi er i dag sterkt preget av det kjente Coronaviruset som herjer rundt i hele verden.

Sjefene og rådene i buekorpsbevegelsen har en felles enighet om at vi må ta vår del av samfunnsansvaret her også. 

Alle marsjeringer og aktiviteter er inntil videre avlyst til mandag 13.04.2020, da det vil bli tatt en ny vurdering. 
Sjefene i buekorpsbevegelsen holder tett kommunikasjon gjennom denne perioden.

Det vil også bli fortløpende vurderinger videre av informasjon fra kommunen og Folkehelseinstituttet.
Videre håper vi at alle holder seg friske og følger de retningslinjene som er sendt ut.

Med Buekorpshilsen, Henrik Padøy, Fjeldets Bataljon og søndagskorpsene