Landturen

 Landturen går i år til Kvalvågnes 5. - 7. juni. Turen vil kun koste kr 150,- inkludert reise, overnatting og mat.
Du kan lese mer om landturen her.