Juleavslutningen

Hei alle fjeldgutter!

Det er med tungt hjerte vi var nødt til å avlyse Juleavslutningen i år på grunn av Corona. Vi i Rådet håper at det går snart over og at vi kan åpne opp for flere aktiviteter med guttene og at sesongen 2021 blir mye bedre enn sesongen 2020. Pass på at dere holder dere friske og unngår smitten

Vi i Rådet ønsker alle en god jul og godt nyttår!