Fjeldets sønner

FJELDETS SØNNER. Klasse II til venste - Klasse I til høyre

Mange er det vel som har hørt tale om ordenen ”Fjeldets Sønner”, men ikke alle har det helt klart for seg hva slags hederstegn dette egentlig er, og hvilke kriterier som legges til grunn ved ordenstildelingen.

Det var en tid før 90 års jubileet i 1947 at det ble besluttet å innstifte en æresorden med det velklingende navnet ”Fjeldets Sønner” – hentet fra en av Peder Møllers kjente sanger. 


Bakgrunnen var at bataljonen ønsket å hedre en del personer som på en helt spesiell måte hadde arbeidet til beste for korpset.  Men det var også klart at ”Fjeldets Sønner” skulle være en meget eksklusiv orden som ikke kom til å bli utdelt hvert år.  Dette meget sunne prinsipp har man heldigvis klart å overholde, og ordenen har kun vært utdelt ved 5 anledninger etter 1947.I statuttene for ”Fjeldets Sønner” heter det:

 

§ 1:     Ordenen ”Fjeldets Sønner” kan etter innstilling fra Foreningen Fjeldguttens styre, tildeles passive som har gjort seg særlig fortjent til det.

§ 2a:   Ordenen ”Fjeldets Sønner” har to klasser, klasse II (sølv) og klasse I (gull) som skal utdeles i forannevnte rekkefølge, således at en som ikke tidligere har fått tildelt klasse II ikke kan tildeles klasse I.

b:    Ved bestemmelse om utdeling av ordenen ”Fjeldets Sønner” må minst 2/3 av Rådets medlemmer være til stede.

 

Som vi ser har ordenen to klasser, og ordenstildelingen finner sted etter en innstilling fra Foreningen Fjeldgutten.  Men dermed er det ikke selvsagt at denne innstillingen blir tatt til følge.  Det har nemlig hendt at ordenskandidater er blitt ”vraket” av Rådet etter lang og nitid diskusjon.

 

Videre ser vi at det må være kvalifisert fremmøte i Rådet (dvs. minst 12 rådsmedlemmer) for at beslutning om ordenstildeling kan fattes.  Dermed skulle man være sikret mot vilkårlige ordenstildelinger.

 

Følgende personer er blitt riddere av ordenen ”Fjeldets Sønner” siden 1947 (tildelingsår i parentes):

 

KLASSE II:

1.    Malvin Karlsen (                   (1947)

2.    Johan Wang                       (1947)

3.    Aslaug Larsen                     (1947)  Eneste kvinne som har fått orden av Fjeldets Bataljon.

4.    Karl Holst                          (1947)

5.    Dankert Danielsen             (1947)

6.    Magnus Lampe-Olsen          (1957)

7.    Konrad Larsen                    (1957)

8.    Harry Takle                        (1957)

9.    Helge Erichsen                   (1982)

10. Jostein Sørensen                (1987)

11. Frode Mæhlum                   (2005)

12. Svend Roald Bjerga           (2005)

13. Willy Ottar Padøy                (2007)

14. Arne Opheim                       (2007)

15. Stein Erik Aasbø                 (2007)

16. Arild Madsen                       (2007)

17. Knut Arne Olsen                 (2007)

18. Harald Juuhl                        (2007)

19. Nils Hordvik                         (2007)

20. Petter Sedal (post mortem)  (2007)

21. Stein-Erik Mæhlum             (2009)

22. Frode Tennebekk                (2009)

23. Roar Danielsen                   (2020)

 

KLASSE I:

1.    Bernt Wefring                      (1947)

2.    Alf Thomassen                    (1947)

3.    Johan Wang                       (1957)

4.    Dankert Danielsen               (1957)

5.    Harry Takle                          (1977)

6.    Jostein Sørensen               (2007)

7.    Frode Mæhlum                  (2007)

8.    Willy Padøy                       (2017)

9.    Arne Opheim                     (2017)