Rådet 2009 

 

Sjef                       Daniel Castell
1. Kompanisjef    Christer Mæhlum
2. Kompanisjef    Mats Juuhl
Fanebærer           Vegard Carlsen
2. Løytnant           Johan Ulvedal
4. Løytnant           Matias Henriksen
Adjutant                Per Christian Madsen
Tamburmajor       Simen Kjelby
1. Faneoffiser      Daniel Kjelby
2. Faneoffiser      Christer Rygg
3. Faneoffiser      Joacim Ulvedal
4. Faneoffiser      Espen Toppe
  Johannessen
5. Faneoffiser/Reserveoffiser Kim Daniel Bøe