Generalforsamling FF 2022

Skriftstørrelse:

Styret i Foreningen Fjeldgutten har innkalt til årsmøte onsdag 6. april kl 19:00.
Saksliste og beretninger skal være sendt ut til alle foreningens medlemmer.
Vi håper på godt fremmøte.

FORENINGEN FJELDGUTTEN