28. mai, Buekorpsenes Dag - Opplysninger for gamlekarer

28. mai, Buekorpsenes Dag - Opplysninger for gamlekarer

Formiddagsarrangementet starter på Festplassen kl 10:00 hvor det blir avholdt slager- og fanebærerkonkurranser. Dette varer til 11:30.

Gamlekarene stiller i Tevannshollet kl 13:15 i full mundur (mørk dress med ordenstegn og fjeldaslips, som eventuelt kan fås kjøpt hos foreningen for kr 200,-).
De som ønsker det, kan møte på «Luddi» Vetrlidsallmenning 4 for en liten forfriskning før marsjering.
 
Vi går til Ole Bulls Plass og plukker med oss FB og går til Koengen, hvor vi møter alle de andre korps og gamlekarer.
 
Utmarsj fra Koengen gjennom byen starter kl 15:00 - se tidsskjema nedenfor.
Etter at alt er ferdig, marsjerer vi til Pitterhaugen for parader for fanene og trer av.
Kveldsarrangement er lagt til Nøsteboden, Nøstegaten 32. Der er ingen inngangspenger og vi betaler selv for det vi ønsker å spise og drikke.
 
Dette arrangement starter kl 19:00 og Styret håper at dere ønsker å bli med oss på dette.
 
Hilsen Styret i Foreningen Fjeldgutten