Huset, Krybbesmauet 5


Fjeldets Bataljon har hatt sine rådslokaler i Krybbesmauet 5 i 11 år.
Etter 15 års ørkenvandring, ble korpset tildelt Peisestuen som rådslokale i 1997, og selv om lokalene er små, har Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten funnet seg godt til rette her. Nå har Forvaltningen i Bergen kommune funnet ut at lokalene skal brukes til barnehage for et fåtalls barn. Fjeldets Bataljon er tilbudt 3 små rom i erstatning. Disse lokalene er dessverre uegnet til å drive buekorps i, og dette ville skape problemer for korpset og dets evne til å kunne fortsette sitt barne- og ungdoms-arbeid på Fjellsiden.

Foreningens styre har derfor satt i gang tiltak for å få byens politikere på banen, slik at vi kan få beholde lokalene. Vi har også satt i gang en underskriftskampanje for å kunne få tatt saken opp i kommunestyret. Dette er et såkalt innbygger-initiativ. Som en støtte til Fjeldets Bataljon håper vi at alle våre buekorpsvenner i Bergen vil hjelpe oss på denne måten, slik at vi kan få beholde Huset vårt!

På forhånd takk!

Her kan du lese mer om husets historie.