Huset, Krybbesmauet 5


Fjeldets Bataljon har hatt sine rådslokaler i Krybbesmauet 5 i 11 år.
Etter 15 års ørkenvandring, ble korpset tildelt Peisestuen som rådslokale i 1997, og selv om lokalene er små, har Fjeldets Bataljon og Foreningen Fjeldgutten funnet seg godt til rette her. Nå har Forvaltningen i Bergen kommune funnet ut at lokalene skal brukes til barnehage for et fåtalls barn. Fjeldets Bataljon er tilbudt 3 små rom i erstatning. Disse lokalene er dessverre uegnet til å drive buekorps i, og dette ville skape problemer for korpset og dets evne til å kunne fortsette sitt barne- og ungdoms-arbeid på Fjellsiden.

Foreningens styre har derfor satt i gang tiltak for å få byens politikere på banen, slik at vi kan få beholde lokalene. Vi har også satt i gang en underskriftskampanje for å kunne få tatt saken opp i kommunestyret. Dette er et såkalt innbygger-initiativ. Som en støtte til Fjeldets Bataljon håper vi at alle våre buekorpsvenner i Bergen vil hjelpe oss på denne måten, slik at vi kan få beholde Huset vårt!

På forhånd takk!

Her kan du lese mer om husets historie.

Del på sosiale media
Pin It