Avduking av minnestein

 

HENNING WARLOE AVBRYTER TUR TIL PARIS FOR Å AVDUKE MINNESTEIN I KRYBBESMUGET 5. 

 Verken ordfører eller varaordfører er i Bergen når minnesteinen skal avdukes første marsjdag 10. mars. Det var derfor naturlig å henvende seg til "nestemann på listen" byråd Henning Warloe. Han takket ja, men vil være i Paris på dette tidspunktet, og med returbillett først søndag 11. mars. Vi har nå fått melding om at han har fått endret billetten og returner lørdag ettermiddag og lander på Flesland kl. 16.45. Avdukingen blir derfor kl. 18.00. Fantastisk flott innstilling! Han blir også med på pølsefesten med guttene etter avdukingen.
 
 
 Steinens inskripsjon er følgende:
 "Krybbesmuget 3-5-7 er en større bygård med bolig- og driftsbygninger fra 1700- og 1800-tallet. Rasmus Meyer bodde i Krybbesmuget til sin død i 1916. Hans private kunstsamling er stammen i Rasmus Meyers Samlinger.
 Fjeldets Bataljon har tatt initiativ til nedleggelse av denne stein"
 
 Dette sier Knut Arne Olsen om minnesteinen og hvordan den er kommet i stand.
 
 ”I forbindelse med at Fjeldets Bataljon har lokaler i Krybbesmauet 5 vokste tanken frem om å reise en minneplate om Rasmus Meyer som har eiet og bodd der. Vi tok kontakt med Byantikvaren som var positiv til ideen, og i samarbeid med dem ble vi enige om platens tekst.
 Grønn avdeling har vært spesielt imøtekommende og bistått med valg av stein og plassering.”
 
 Her er litt historikk og informasjon om huset hvor lokalene våre ligger.
 Dette er hentet fra en rapport som er utarbeidet av Bergen kommune - kommunalavdeling for teknisk utbygging i 1996.
 
 Anlegget består av tre eiendommer, Krybbesmuget 3, 5 og 7. Disse har tildels ulik opprinnelse.
 
 Branntakster fra 1766 omtaler en større eiendom, 22. rode nr. 2 med
 påstående ett hus i 2 etasjer, en bod og et rullehus, og et hagehus.
 Eier av dette var Albert Wichers.
 
 Fra 1797 overtas eiendommen av Gustavus Hellemund. Hovedhuset, et
 trehus, beskrives mer utførlig med bl.a. 17 fag vinduer.
 Ildhus, bod og rullehus samt hagehuset er fremdeles del av eiendommen. Hagehuset har en murt bjelkekjeller.
 
 Så i 1838 overtar Fredrik Meyer, farfar til Rasmus Meyer, eiendommen.
 I branntakst fra 1847 blir to våningshus beskrevet.
 Et tømret våningshus i 2 etasjer med "Quist"(takleilighet red.anm),
 bord og steintak. 16 1/2 alen x 9 alen, dvs. 10,3 m x 5,6 m. Dette
 viser å stemme med nåværende Krybbesmuget nr. 5, bygning nord og av
 utseende med foto fra 1861 i "Bergens Forretningsstrøk før og nå" av Odd Arnesen og Anton M. Kielland som viser er midtarkhus (ved siden av
 hovedhus fra 1853). Ved nærmere undersøkelser av plantegninger av
 Krybbesmuget nr. 5 fra bl.a. 1923 ser det ut til å være rester av en
 gammel kjeller i 1. etasje med mål som tilsvarer målene i branntakst fra 1808.
 
 Konklusjonen blir at dagens Krybbesmuget nr. 5, nordre bygning, er
 bygget på rester av hagehus fra 1766.
 
 I 1905/06 foretar Rasmus Meyer omfattende endringer i forbindelse med en kunstsamling. Arkitekt: Fred G. Meyer. Dette blir beskrevet:
 
 1. utvidelse av ildhus mot øst for etableringen av Blumenthalrummet.
 2. Tak over loft heves for å gi plass til maleri-sal med takvinduer. Pipe flyttes.
 3. Nytt trappehus erstatter bitrapper som er i nr. 5
 4. Daværende turnsal utvides mot øst. Gamle sperrer skjøtes.
 
 I 1916 Eiendommen gitt til Bergen kommune av Rasmus Meyers arvinger.
 1924 overtatt av Korskirken menighet
 1960 Blumenthalrummet bilr klasseværelse
 1997 Fjeldets Bataljon får disponere Blumentalrummet med tilhørende
 kjøkken og gang etter flere år uten egnet samligslokale.